Whitely Enduring Gibbet

The Truck Song

Kapacitet

Idag så finns det många olika typer utav kapaciteter vad ens dator kan utföra och mycket beror på vad man egentligen kommer att använda det till som avgör hur pass bra datorer man behöver. Vårat företag var inte så länge sedan och körde n så kallad uppdatering hos ett företag som hade för lågt dataminne i SStockholm. Och istället för att byta ut alla datorer så böt vi som sagt minnet istället då det skulle vara en mer smart lösning för dem. Vips så var datorerna som nya och kunden jättenöjd.